טופס ביטול עסקה

מיכאל סאל איפור בע"מ מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט שלה, באמצעות הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים המופרטות להלן ובהתאם לדרכי התקשרות המפורטות להלן:

  • בע"פ בטלפון:  077-6051966 בימים א' עד ה', בין השעות א-ה׳ 9:00-17:00 ו׳ 9:00-13:00
  • בדוא"ל :  miki.buganim@wecommerce.co.il
  • באינטרנט: באמצעות משלוח טופס הודעת ביטול המופיע מטה וזמין גם בלשונית "ביטול עסקה" בעמוד הראשי באתר .

בהודעת הביטול, אנא ציין/ני שם מלא, מס' טלפון, כתובת דוא"ל ומספר הזמנה, לשם זיהוי העסקה ונתוני המוצר/ים שברצונך לבטל.

טופס ביטול עסקה