טופס ביטול עסקה

מיכאל סאל איפור בע"מ מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט שלה,
באמצעות הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים המופרטות להלן ובהתאם לדרכי התקשרות המפורטות להלן:

בימים א' עד ה', בין השעות א-ה׳ 9:00-17:00 ו׳ 9:00-13:00
בדוא"ל : miki.buganim@wecommerce.co.il
באינטרנט: באמצעות משלוח טופס הודעת ביטול המופיע מטה וזמין גם בלשונית "ביטול עסקה" בעמוד הראשי באתר.

בהודעת הביטול, אנא ציין/ני שם מלא, מס' טלפון, כתובת דוא"ל ומספר הזמנה, לשם זיהוי העסקה ונתוני המוצר/ים שברצונך לבטל.